Om Nordic Vehicle

Nordic Vehicle Conversion AB består av våra unika och välkända varumärken Euro-Lans, Karosseriverken.
Vi anpassar, bygger och inreder fordon för yrkesmässig persontrafik och utryckningsfordon. Allt enligt våra kunders önskemål och behov!
 

Våra varumärken:

Euro-Lans

Karosseriverken

 

Owe Wedebrand ny VD i Nordic Vehicle Conversion AB

Owe Wedebrand tillträdde den 31 oktober som ny VD i Nordic Vehicle Conversion AB och ersatte då Stefan Magnusson som innehaft posten sedan 2014. Owe kommer närmast från en befattning som VD för Lecor Stålteknik AB.

 

Karosseriverken erhåller prestigefylld Ford-certifiering 
Karosseriverken erhåller en certifiering som Fords Qualified Vehicle Modifier (QVM), detta är en certifiering för att säkerställa att Ford-fordon har samma fina kvalitet 
även efter en konvertering till färdtjänstbuss när den utförts av Karosseriverken.
Läs gärna mer om certifiering i Pressmeddelande

               

 

Integritetspolicy 
Här nedan hittar du policy avseende integritet och marknadsföring hur bolagen i koncernen Nordic Vehicle AB 556796-8192 med dotterbolag samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi har högsta högsta kreditratingbetyg