U-Lift Train AB

U-Lift Train

U-Lift Train AB ingår som ett eget dotterbolag i Nordic Vehicle Conversion AB, tillsammans med våra välkända varumärken Euro-Lans, Karosseriverken, U-Lift och YdreSkåp. Företaget konstruerar, tillverkar och säljer rullstolslyftar- och ramper, anpassade för spårbundna fordon. Alla produkter är utvecklade i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EC, EN 1756–2:2004 + A1: 2009 and TSI PRM 2008/164/EC. Nordic Vehicle i Backaryd är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och för svets EN 3834 och EN 15085.

U-Lift Train AB