U-Lift AB

U-Lift

U-lift ingår, tillsammans med Euro-Lans, Karosseriverken, U-Lift Train AB och YdreSkåp som ett av våra välkända varumärken, i Nordic Vehicle Conversion AB.
Vi tillverkar och säljer person- och lastlyftar samt U-SWING luftfjädringssystem, last- och rullstolsramper. Den röda tråden i verksamheten är att göra det enklare för rullstolsburna att resa i det dagliga livet och för chaufförer att arbeta säkert, snabbt och effektivt. Tillverkningen av el-hydrauliska fordonsmonterade lyftar påbörjades redan i slutet av 70-talet.

U-Lift AB