Karosseriverken AB

Karosseriverken

Karosseriverken ingår, tillsammans med Euro-Lans, U-Lift, U-Lift Train AB och YdreSkåp som ett av våra välkända varumärken, i Nordic Vehicle Conversion AB.
Vi är marknadsledande på om- och påbyggnationer av fordon för yrkesmässig persontrafik, utryckningsfordon och fordon för gods- och varutransport.
Karosseriverken anpassar och utrustar bussar, färdtjänstfordon och andra specialanpassade fordon för persontransport från 8 till 22 passagerare. Dessutom kan vi erbjuda fordon för andra speciella ändamål; skolbussar, taxi, låggolvsbussar och turistbussar. Verksamheten på Karosseriverken i Backaryd går så långt tillbaka som till 1957, då man började inreda taxibilar och skolbussar.

Karosseriverken AB