Euro-Lans AB

Euro-Lans

Euro-Lans ingår, tillsammans med Karosseriverken, U-Lift, U-Lift Train AB och YdreSkåp som ett av våra välkända varumärken, i Nordic Vehicle Conversion AB.
Vi är marknadsledande på om- och påbyggnationer av fordon för yrkesmässig persontrafik, utryckningsfordon och fordon för gods- och varutransport.
Euro-Lans startade sin verksamhet med att utveckla och tillverka ambulanser år 1994 och idag bygger vi bl. a ambulanser, polisbilar, räddningsfordon och säkerhetsfordon.

Euro-Lans AB